• +381 11 403 7808
  • +381 63 415 700
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Kada je reč o pretvaranju mehaničke energije u električnu, na scenu stupaju električni agregati čiji rad je od izuzetne važnosti i pomoći. Na sreću, iznajmljivanje agregata danas je lakše, dostupnije i sigurnije nego ikada, a njihovim iznajmljivanjem možemo znatno olakšati sopstveni život i rad.

Bez obzira na to koliko znate ili ne znate o vrstama energija, ono što je, bez sumnje, svima dobro poznato jeste činjenica da energija predstavlja sve što nas okružuje. Ona je neophodna, neuništiva, krucijalna.

Energija je baza apsolutno svega, stoga je važnost mašina koje je proizvode od izuzetne važnosti, i zauvek relevantna.

Električni agregati, ukratko rečeno, jesu – pouzdani energetski saveznici. Fundamentalni princip njihovog rada jeste da se u zatvorenom provodniku koji se nalazi u promenljivom magnetskom polju indukuje električna struja. Stoga su agregati posebna i, pre svega, neophodna vrsta pomagača. Koriste se za proizvodnju električne energije, najčešće pomoću SUS motora, a kao pogonsko gorivo koriste naftu ili naftne derivate.

Činjenica je da se u životu, kao i u poslu naša svakodnevnica sastoji, u manjim ili većim količinama, od raspolaganja električnom strujom. U skladu sa tim, električni agregati su neophodni, a njihova upotreba je od velike koristi, prevashodno tamo gde postoji rizik od nestanka struje usled kvarova na mreži ili usled brojnih drugih razloga.

Agregati se primenjuju u domaćinstvima i privredi, a u velikoj meri koriste se kao rezervni izvori napajanja. U tom trenutku, njihov princip rada je od presudne važnosti, a električni agregat vrsni pomoćnik. Takođe, bitno je znati da, ukoliko nam nisu neophodni u svim životnim situacijama već samo u određenim, agregate možemo sa lakoćom iznajmiti i koristiti koliko god su nam vremenski potrebni.

Električni agregati, kao što je već pomenuto, jesu mašine koje pretvaraju mehaničku energiju u električnu. Ono što je bitno jeste da ponekad služe – ne samo za rezervno napajanje – već i kao kapaciteti, koji potpomažu elektroenergetski sistem u uslovima opterećenja.

Već je objašnjeno da je njihova upotreba široko rasprostranjena i višenamenska – mogu se koristiti zaista svuda gde je neophodno, a imaju posebnu ulogu i u telekomunikacionim preduzećima, bankama, bolnicama, laboratorijama; zapravo, u svim objektima u kojima je potrebno napajanje električnom energijom.

Još jedna bitna stavka, a istovremeno i informacija koja zanima gotovo sve korisnike električnih agregata jeste potrošnja struje. Najjednostavnije objašnjeno: ne troše svi aparati struju na isti način. Takođe, nijedan električni aparat nema mogućnost da iskoristi 100% snage struje koju agregat proizvodi. Radi lakšeg razumevanja – aparati koji se mogu priključiti na agregat mogli bi se podeliti u tri grupe, a to su:

Omski potrošači u koje spadaju obične sijalice, grejalice, TA peći, i čiji je stepen iskorišćenja struje koju daje agregat gotovo idealan, iznoseći oko 97%.

Induktivni potrošači, u koje spadaju svi aparati koji u sebi imaju elektro motore. Ova vrsta aparata može iskoristiti 70-80% struje koju stvara agregat.

Kapacitivni potrošači kao što su, na primer, blic aparati ili cevne svetiljke sa starterima, imaju najniži stepen iskorišćenja struje koju agregati daju; taj stepen neretko iznosi oko 50%.

Iznajmljivanje agregata danas je lakše nego ikada, možete ih iznajmiti na nekoliko dana, ili meseci. Ipak, od presudne važnosti jeste da sarađujete sa stručnjacima i angažujete ljude koji su vrsni profesionalci u svom poslu, koji poseduju odgovarajuće znanje i detaljno razumevanje rada agregata. Oni će vam pružiti podršku, efikasno i brzo. Pored toga, svaka životna situacija u kojoj je neophodno korišćenje agregata varira. Uz saradnju sa istinskim stručnjacima, sasvim sigurno, dobićete neophodna objašnjenja i adekvatne savete koji će vam pomoći u rešenju problema.

Kao i u svakoj vrsti usluge, pa tako i kada je reč o iznajmljivanju agregata, neophodno je da se pobrinete da sve bude sigirno, bezbedno i kvalitetno.
Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Da li ste znali kako nastaje biser? Ostriga uzme zrno peska a zatim ga obavije slojem kalcijuma… strpljivo ga obavija dok se isto ne pretvori u božanstveni biser.

Slično je i sa rušenjem, i renoviranjem.

Iako nije tako delikatno kao zrno peska, renoviranje znači iz jednog napraviti drugo, promeniti oblik, dati suštinu, usavršiti, ulepšati.

Sam čin renoviranja često je sinonim za haos, proces, i zahteva vreme i strpljenje, ali krajnji proizvod je, bez sumnje, veličanstven i vredan čekanja.

Rušenje zidova, sečenje zidova i renoviranje neretko asociraju i na stres – ipak, ne mora uvek da bude tako. Bitno je osvestiti da se čekanje isplati, i da, za koju god vrstu radova da se odlučite, ono ima neki razlog, a zatim i krajnji cilj na kome se radi, spretno, uporno, kvalitetno i posvećeno.

Cilj je – da se ni iz čega stvori nešto, ili, da se iz nečega stvori nešto daleko bolje.

Da se sagradi, osmisli, unapredi.

Rušenje zidova zapravo znači ponovna izgradnja, iako zvuči kao paradoks.

Ovaj proces, istovemeno, jedan je od poslova koji prilikom adaptacije poslovnih i stambenih prostora ljudi ne prihvataju sa lakoćom – usled činjenice da je prilikom većine rušenja neophodno dobro proračunati sve parametre kako ne bi došlo do narušavanja statike, preko javljanja buke do stvaranja veće količine prašine, posebno u stambenim zgradama. Prethodno pomenute stavke neizostavno predstavljaju i određenu dozu rizika, ali isti se minimalizuju uz odabir stručnog tima kome verujete, i iza kog stoje godine uspešnog rada.

Ipak, činjenica je da se prilično mali broj izvođača ovakvih, završnih radova u enterijeru ujedno bavi i poslovima rušenja. Stoga je najzgodnija i veoma bitna varijanta – na jednom mestu dobiti sve usluge; od rušenja, preko izvođenja svih radova, do odvoza šuta.

Tri i više u jednom, najlogičnija je opcija ukoliko ulazite u proces renovacije. Iako je bitno obratiti pažnju na detalje, napraviti precizan plan i u ceo proces ući posvećeno, odlučno, ozbiljno i sa jasnim planom, ne treba zaboraviti ni na lepe strane koje vas nakon istog očekuju.

Renoviranje, pre svega, treba da znači ushićenje jer je nešto veličanstveno u nastajanju.

Svakako, treba da znači pre svega strpljenje, jer čekamo na krajnji proizvod.

Rušenje, a zatim renoviranje znače dve, veoma bitne reči – novi početak.

Takođe, iako neočekivano, mogu da znače i idilu, nirvanu, zasluženi odmor i uživanje nakon napornog i iscrpnog rada.

Znače unos nove energiju u dom, udišući mu novi život.

Ipak, pre početka ovako delikatnog projekta, najbitnije je pronaći odgovarajuće rešenje.

Pre svakog rada, pre ulaska u bilo kakav građevinski proces, nezavisno od težine projekta, kao i vizije tj. razlike u pre i posle, bitno je dobro razmisliti kakav je željeni ishod, bitno je znati u šta se upuštate, izabrati odgovarajuće materijale, precizno izmeriti dimenzije. Svaki rad u građevini, rušenju a zatim i obnavljanju nečega, zahteva konstantne promene, kompromise, prilagođavanja, ali i jasnoću onoga što treba postići.

Na sreću, danas više nego ikada – profesionalci u ovoj oblasti idu u korak sa novim tehnologijama, trendovima, dajući klijentima pregršt izbora za savršen rezultat, oživljavajući njihovu viziju i istovremeno bivajući saveznici na putu transformacije.

Kada se upuštamo u podvige bilo kakve građevinske radnje, bitno je i da se oslobodimo od suvišnog. Rušenje i sečenje zidova, ukoliko je odrađeno profesionalno i uz pomoć savremenih, inovativnih, i pre svega, kvalitetnih i pouzdanih metoda, označava oslobađanje od nečeg što je nepotrebno i što više nema svrhu, a samim tim, pretvaranje starog u novo na neki način simboliše kraj iracionalnom gomilanju, odlaganju i sputavanju da se uživa u novom, kvalitetnom prostoru; prostoru koji ćete prilagoditi sopstvenim potrebama, a ne obrnuto.

Najbitnija stavka – u preciznom planiranju ovakvog procesa, ne zaboravite da izaberete pouzdan tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, koji će razumeti tačno šta želite da napravite od svog doma ili poslovnog prostora, i koji će vam sa lakoćom omogućiti željenu viziju i uspešnu transformaciju.Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Građevinska mehanizacija, odnosno radne mašine imaju široku primenu u raznim delatnostima. Izvođenje građevinskih radova nezamislivo je bez mehanizacije koja ceo proces olakšava i podiže na viši nivo. Građevinske mašine se koriste za iskopavanje, transport, utovar zemljišta i drugih materijala, za realizaciju raznih projektnih delatnosti. Građevinske mašine se dele na mašine i uređaje za transport tereta, mašine za prenos i dizanje tereta i mašine za izvođenje zemljanih radova. U mašine i uređaje za transport tereta spadaju kiper kampinjoni, koji se koriste za transport rastresitog materijala i auto - mešalice, koje se koriste za transport svežeg betona. U grupu mašina za dizanje i prenos tereta spadaju auto - dizalice ili auto - kranovi (instalacija na kamionu pomoću koje se dižu i spuštaju građevinski materijali i mašine. Zatim viljuškar (koristi se za utovar i istovar čvrstog materijala), liftovi (za podizanje ljudi i nekog tereta na visoke objekte), auto - pumpe za beton (za transport betona u rastresitom stanju na određenu visinu) i toranjske dizalice ili kranovi (mašina specijalizovana za podizanje materijala na najviše delove objekta). Mašine za izvođenje zemljanih radova biće fokusna tačka u daljem tekstu, i to konkretno bageri. No, treba ukratko pomenuti i ostale mašine za izvođenje zemljanih radova. Pored bagera koji će biti detaljnije opisan, u mašine za zemljane radove spadaju i buldožer (nasipanje i ravnanje zemljišta, pravljenje nagiba), utovarivač (utovar materjala), bager utovarivač (kopanje, nasipanje i transport materijala, skreper (iskop, transport i istovar materijala), grejder (ravnanje zemljanih površina, iskop rovova, usitnjavanje materijala), valjci (mašine za sabijanje tla), finišer (za izradu asfaltnih slojeva puta) i krtica (mašina za podzemne radove). Pomenuti bager je veoma bitna komponenta građevinske mehanizacije. Predstavlja samohodnu mašinu namenjenu za otkopavanje, transport i utovar otkopanog materijala. Najčešće je korišćeno tehničko sredstvo pri građevinskim radovima. Postoje razne vrste bagera i svaka od njih ima specifičnu namenu. Osnovna podela bagera je na: 1) bagere sa jednim radnim organom (kašikom), odnosno bagere sa prekidnim radnim dejstvom. 2) bagere sa više radnih organa, odnosno bagere sa neprekidnim radnim dejstvom. Prema sistemu upravljanja, bageri se dele na one sa mehaničkim upravljanjem, električnim upravljanjem, hidrauličnim upravljanjem, pneumatskim upravljanjem i kombinovanim upravljanjem. Hidraulični bager spada u bagere sa jednim radnim organom, odnosno bagere sa prekidnim radnim dejstvom. Izdvaja se po tome što svojom konstrukcijom omogućava veći koeficijent punjenja kašike. Pored navedenih vrsta, široku primenu imaju i mini bageri. Mini bageri su, kao što i sam naziv kaže, bageri manjih dimenzija. Kao takvi, pogodni su za tesne pristupe i stambene radove. Kompaktni, precizni, efikasni i multifunkcionalni, mini bageri su pravi izbor ukoliko standardni bager nije opcija. Bitno je napomenuti da bagerima, standardnim, kao i mini bagerima, treba da rukuju ljudi koji poseduju dozvolu za rad, odnosno koji su prošli određene obuke za rukovanje ovim mašinama. U slučaju da su vam potrebne usluge iz domena građevinskih radova koji se obavljaju bagerom, stojimo vam na raspolaganju. Pored usluga izvršavanja određenih zemljanih radova, naša firma vam stoji na raspolaganju i za iznajmljivanje radnih mašina. Iznajmljivanje bagera, kao i iznajmljivanje agregata su još neke od usluga koje možete zatražiti. Iznamljivanje radnih mašina se isplati, i to višestruko. Ukoliko imate potrebu za obavljanjem određenih zemljanih radova ili za agregatom, a ne želite da ih kupujete, iznajmljivanje je pravo rešenje za vas. Iznajmljivanje radnih mašina je pogodno ponajviše u finansijskom smislu, iz razloga što je vaš jedini trošak u tom slučaju iznamljivanje i gorivo, dok biste u slučaju posedovanja radnih mašina morali da brinete o održavanju. Izuzetna isplativost najma mašina za rad vidi se po tome koliko je ova praksa popularna i sve više ljudi se odlučuje za najam radnih mašina po potrebi, a uložen novac im se višestruko vraća. Stoga, na vama je samo da odlučite šta vam je potrebno u skladu sa ponuđenim uslugama, a na nama je da vam pružimo vrhunsko profesionalno iskustvo, bilo da se radi o izvođenju zemljanih radova, ili o iznajmljivanju radnih mašina koje su prošle sve potrebne preglede i testove ispravnosti.Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Beton kao izuzetno čvrst materijal ima široku primenu u građevini, a zbog svojih dokazanih kvaliteta postaje sve popularniji i širi svoj spektar mogućnosti primene. Ovaj materijal napravljen ljudskom rukom najrasprostranjeniji je materijal, odnosno najviše je korišćen od svih ostalih veštačkih materijala na svetu – za pravljenje puteva, mostova, zgrada, nezamenljiv je kao temelj, odnosno podloga za podove, ali postaje sve popularniji kao pod sam po sebi. Ovo je poznato kada su veliki objekti u pitanju. Beton je najbolji izbor za pod kada se radi o prostranim fabričkim halama, magacinima, proizvodnim i industrijskim objektima, zato što podna površina u tim slučajevima po pravilu trpi veliko opterećenje i izložena je agresivnim uticajima proizvodnog procesa. Stoga je beton, s obzirom na njegovu izdržljivost i čvrstinu, idealno podno rešenje za industrijske sredine. Međutim, njegova primena postaje sve veća, te je beton dobio svoje mesto i u stambenim i poslovnim objektima, javnim institucijama, radnjama, buticima, i tome slično. Možda Vam u prvi mah ovo deluje čudno s obzirom da je prva asocijacija na beton hladnoća, zatim da je to materijal koji se koristi za grube radove, te da nije pogodan za Vaš stambeni prostor. Međutim, izvanredna svojstva betona nas sve demantuju i dokazuju zašto su dobar izbor i za naše domove, ukoliko se odlučimo za podno grejanje. Pre svega, pomenuto je da beton odlikuje visok nivo izdržljivosti (otuda činjenica da se od ovog materijala prave putevi, što samo po sebi dokazuje njegovu iznimnu čvrstinu). Pod sačinjen od betona garantuje dugovečnost i to po stotinu godina i više, te Vas neće opteretiti dodatnim troškovima, već biste njime ostvarili dugotrajno rešenje za pod u svom domu. Pored ekonomičnosti i dugovečnosti, betonski pod će Vas rasteretiti i suvišne brige o održavanju, s obzirom da se veoma lako održava i neguje, ne propada, otporan je na mehanička oštećenja, nije sklon habanju, prljanju i flekama koje je teško odstraniti. Betonski pod je doživeo svoj procvat sa pojavom trendova u modernoj arhitekturi, naročito sa razvojem popularnosti industrijskog dizajna. U domovima uređenim u ovom autentičnom stilu mogu se videti betonski podovi kao dizajnersko rešenje, savršeno uklopljeni uz ostatak ambijenta i pomenuti stil uređenja. Međutim, da bi betonski pod zaista izgledao savršeno u kući, drugim stambenim objektima, poslovnim objektima, javnim ustanovama, postoje procedure i radovi koji se izvode da bi se postigao maksimalno lep i prijatan izgled prikladan za ove objekte. Beton je, između ostalog, podloga za bilo koju podnu površnu, i kao takav, zahteva obradu određenim postupcima i odgovarajućim mašinama. Ti postupci se odnose na brušenje betona, iliti ravnanje betonskih površina, kao i na freziranje betona. Brušenje betonskih podova, kao i betonske podloge za drugu vrstu poda je postupak kojim se odstranjuje gornji sloj betonskog poda, odnosno postupak kojim se eliminišu sve neravnine i postiže maksimalna glatkoća. Betonska površina se ovim postupkom fino zaglađuje čime se priprema za izradu drugog površinskog sloja (ovo važi u slučaju izrade podova, pošto se postupak brušenja betona ne odnosi isključivo na izradu podova u objektima, već i na trotoare, betonske ploče, dvorišta, prilazne puteve, i tome slično). Postupak brušenja betona se vrši specijalnom mašinom za brušenje i poliranje, odnosno dijamantskim alatom koji centrifugalno pokreće dijamantske pločice. Tim alatom moraju rukovati veliki profesionalci sa iskustvom, kako bi se uklonili svi nedostaci i betonska površina bila savršeno ravna. Brušenje betonskih podova, kao i poliranje, a uz to i premazivanje raznim sredstvima i aditivima vrši se do savršenog izgleda i visokog sjaja, u slučaju da klijent želi da beton ostane podna površina u stambenom, poslovnom i drugim objektima tog tipa. Alatima sa dijamtskim vrhovima, koji se koriste u finalnoj obradi, pod se može izbrusiti u raznim bojama i nijansama odsjaja, čime betonski pod zaista postaje lepo i vizuelno zanimljivo podno rešenje. Brušenje može biti suvo i mokro, međutim, mokri sistem brušenja je daleko bolji i bezbedniji, s obzirom da kod suvog dolazi do prašine i plinova koji su štetni po zdravlje. Kod mokrog brušenja prisutna je voda, tako da se radovi izvode na bezbedan i siguran način, bez prašine i nereda.Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Vrlo često se nalazimo u situaciji da je potrebno nešto doraditi, izmeniti delimično ili potpuno na našim stambenim ili poslovnim objektima. Svi ti radovi koji uključuju neku bitnu izmenu na velikim objektima, zahtevaju stručnost u obavljanju, preciznost i pravilnu upotrebu različitih mašina. Iz tog razloga je prvi i najvažniji korak pronaći i angažovati kvalitetne, stručne i proverene profesionalce iz date oblasti, kako bi radovi koje treba obaviti bili izvedeni od prve do poslednje faze na najprofesionalniji način i kako biste bili potpuno zadovoljni rezultatima. Jedan od najčešćih radova koji se izvode jeste bušenje rupa za instalacije i ventilacije. Svesni smo činjenice da je kvalitet vazduha u prostorijama u kojima boravimo i provodimo vreme jedna od najbitnih stavki. Iz tog razloga mnogi se odlučuju na ugradnju ventilacionih sistema koji im obezbeđuju cirkulisanje vazduha, odnosno unos čistog, svežeg vazduha u prostoriju, a izbacivanje ustajalog vazduha, a pored toga i ugljen dioksida i vlage. Poznato je da zadržavanje vazduha sa visokim procentom vlage dovodi do pojave buđi na zidovima prostorija, što je pojava koju svi želimo da izbegnemo. Pravilno postavljenom ventilacijom možemo preduprediti tu neprijatnu pojavu, koja je samo jedan od razloga zašto je ventilacija bitna i potrebna prostorijama u kojima boravimo. A da bi se ventilacioni sistem mogao adekvatno postaviti i ugraditi, pre toga je neophodno angažovati iskusne i stručne ljude koji će napraviti potrebne izmene na zidovima, odnosno koji izvode radove poput bušenja betona, bušenja cigle, bušenja kamena i generalno, bušenja rupa na mestima gde je to potrebno. Ono što Vam verovatno pada na um kad pomislite na bušenje zidova i radove slične tome, jeste velika količina prašine, nered svuda unaokolo, potencijalan rizik koji ovakvi radovi nose sa sobom. Takvi scenariji su mogući ukoliko ove radove izvode nestručna lica, bez adekvatnog alata, kao i njegovom nepravilnom upotrebom. Upravo zbog toga, kako bi se izbegla mogućnost da se takvi scenariji dogode, tim stručnih ljudi u ovoj delatnosti Vam stoji na raspolaganju ukoliko su Vam potrebne usluge ovog tipa. Najpre je potrebno ispitati koje je delove zida bezbedno bušiti. Zatim, u skladu sa potrebama klijenta, koje se mogu odnositi na bušenje rupa za ventilaciju i ugradnju aspiratora, bušenje rupa za ugradnju ventilatora u kupatilu, zatim bušenje rupa za kanalizaciju, za ugradnju ograda ili različitih profila, bušenje betonskih ploča, betonskih zidova, betonskih spratova ili bušenje betonskih greda, izrađuje se plan realizacije koji se sprovodi u delo. Tim koji okuplja iskusne profesionalce u ovim radovima u mogućnosti je da Vam pruži vrhunsku uslugu, kako zbog znanja i iskustva, tako i zbog najsavremenijih alata i mašina koje na pravilan način koristi u radu. Alat koji se koristi u izvođenju ovih radova jeste dijamantska kruna uz zalivanje vodom, koja se usisava posebnim usisivačima za vodu kako radovi koji se izvode ne bi izazivali nepotreban nered. Ova vrsta bušenja je vremenom razvijena i tipovi kruna kojima se izvode radovi su modernizovani, što rezultira čistim i preciznim radom mašina bez vibracija, štemanja i prašine. Ne morate brinuti ni o podovima pri izvođenju ovih radova u nameštenim prostorima, budući da se voda od zalivanja usisava momentalno, te ne postoji mogućnost da se pod prekriven laminatom, parketom ili pločicama ošteti. Ono što je karakteristično za ovu vrstu bušenja i što je izdvaja u odnosu na druge vrste bušenja jeste to što ne postoje prepreke u radu kad ih obavljaju stručna i iskusna lica. Sistem po kome funkcionše mašina je dopremanje vode kroz krunu koja je potrebna za rashlađivanje krune i čišćenje mesta koje se reže. Upravo zbog toga, velika količina prljave vode se skuplja u specijalnim usisivačima, ali sistem direktnog odsisavanja sprečava da ta prljava voda iscuri i napravi nered po prostoriji gde se obavlja bušenje. U odnosu na potrebe klijenata, specijalizovan tim razrađuje plan aktivnosti za brzo, precizno i uredno izvođenje radova, a na Vama je samo da nam prenesete svoju zamisao.Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Zemljani radovi predstavljaju najvažniju fazu svake gradnje. Uključuju faze kao što su prethodni radovi, pripremi radovi, završni radovi i pomoćni radovi u svakoj oblasti gradnje. Ovaj građevinski poduhvat predstavlja temelj čvrste i stabilne građevine, stoga je od velike važnosti da on bude obavljen na profesionalan način. Priprema terena ne može biti poverena bilo kome, već isključivo iskusnim i proverenim licima, jer čitava građevina zavisi od toga kako je pripremljen teren. Zemljani radovi uključuju uklanjanje drveća i grmlja, odnosno čišćenje terena koji treba da se obrađuje, zatim uklanjanje instalacija ako se nalaze na području koje se priprema za gradnju, mašinski iskop zemlje, nivelisanje i ravnanje terena, odvoz viška zemlje i šuta, ali i dovoz zemlje ukoliko je potrebno, kao i drugih materijala za nasipanje. Postoji više vrsta zemljanih radova, kao što su iskop zemlje, široki iskop, iskop za temelje i građevinske jame, iskop rovova i instalacije, mašinski iskop sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. Konkretno, kada govorimo o iskopu zemlje, govorimo o procesu pomeranja zemlje, kamenja, i drugih materijala uz pomoć određenih alata ili opreme. Na malim terenima ili u zatvorenim prostorima iskop se može izvoditi ručnim putem koristeći alate, kao što su budak, lopate i kolica. Iskopi većih razmera zahtevaju velike mašine, poput buldožera i bagera. Neki od različitih procesa korišćenih prilikom iskopa zemlje su rovovanje, kopanje, bageriranje, i priprema lokacije. U terminima konstrukcije, sam iskop je proces pomeranja zemlje da bi se oformila šupljina u zemlji. Iskop zemlje može se klasifikovati prema svrsi, odnosno razlogu iskopa. Prva vrsta iskopa zemlje (takozvana „cut and fill“) odnosi se na premeštanje materijala sa mesta gde ga ima više na mesta gde fali. Taj materijal se može koristiti da se popune nasipi, zemljišne sekcije, i tome slično. Takođe može da se koristi da formira površinski nivo na kome se odvija gradnja, kada se izdignute zemljišne sekcije pomeraju da popune niže. Sledeći iskop odnosi se na rovove. Rov je iskop u kome dužina znatno prelazi dubinu. Obično se smatra da je plitak rov onaj manji od 6m dok je dublji onaj koji je veći od te dubine. Rovovi se mogu koristiti za konstrukcijske osnove dugog tipa, kao na primer za potporne zidove i tome slično, dok se mogu koristiti i manji, za neke vrste iskopa kao što su iskopi u svrhu pokopa pokojnika i tome slično. U slučaju rovova koriste se različte tehnike i mašine zavisno od same svrhe iskopine. Sledi iskop podruma, koji je deo građevine, i koji se parcijalno ili u potpunosti nalazi ispod nivoa zemlje. Zatim, prema ovoj klasifikaciji, sledi iskop puteva, koji predstavlja skidanje površinskog sloja zemlje i prethodno pomenuti „cut and fill“ iskop, odnosno iskopavanje zemlje sa mesta gde je ima više i prebacivanje na mesta gde nedostaje. Zatim slede iskop zemlje u svrhe izgradnje mostova i drenaža. Iskop zemlje radi izgradnje mostova uključuje uklanjanje materijala za podloge i uporišta mostova. Rad se može podeliti na mokro i suvo iskopavanje, kao i na iskopavanje stena. Proces drenaže, sa druge strane, podrazumeva uklanjanje i iskopavanje sedimenata i otpadaka ispod nivoa vode, obično sa dna jezera, reka, luka, i slično. Ovo iskopavanje vrši se uglavnom zbog sedimentacije ali uključeni su i drugi razlozi. Poslednja vrsta iskopa ove klasifikacije je iskop koji prevazilazi dubinu potrebnu za formiranje građevine, uglavnom ispod zemlje. Često pitanje je i to kako obezbediti da iskop zemlje bude siguran? Kako se vrši iskopavanje iskop se obezbeđuje. Najvažnije je osigurati da materijali i ljudi budu bezbedni, i da materijali i biljke nikako ne upadaju u iskop - sa dovoljno jakim barijerama u slučaju da neko ili nešto krene da pada. Projekti izgradnje, osim što podrazumevaju gradnju, podrazumevaju i odvoz velike količine šuta i mogu predstavljati pravi haos. Šut na gradilištu obično podrazumeva neke od sledećih kategorija: iskopanu zemlju iz temelja, šut od rušenja, ostaci građevinskog materijala, neiskorišćeni materijal i slično. Pored građevinskog šuta, usluge odvoza šuta uglavnom podrazumevaju i manje količine šuta i otpada usled selidba, velikih čišćenja, i tome slično. U svakom slučaju je potrebno obezbediti adekvatna prevozna sredstva kao i dovoljan broj stručnih radnika. U većini slučajeva teška mašinerija nije potrebna osim ako se ne uklanja šut sa većih gradilišta. Manja gradilišta, recimo kuće, ili odvoz šuta i smeća, obavlja se uglavnom kamionima različitih veličina gde se šut pre pakuje u džakove nego što se direktno utovara u kamione. Kada govorimo o uslugama iskopa zemlje i odvoz šuta ono što je po definiciji najvažnije jeste obezbediti potrebnu mašineriju, dovoljan broj obučenih radnika i pobrinuti se o bezbednosti svih učesnika, i okoline, u navedenim procesima. Za kraj treba napomenuti važnost brige o prirodi i ekološki svesnom odlaganju šuta.Dijamantsko secenje betona

Dijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betonaDijamantsko secenje betona

Budući da beton predstavlja jedan od osnovnih gradivnih materijala, njegova primena je široka i neizostavna kod svih građevinskih konstrukata. Beton odlikuje postojanost i čvrstina, iz čega i proističe njegova primenljivost u građevini, ali postoje slučajevi kada je potrebno izrezati ili modifikovati određenu betonsku građu. Tu dolazimo do tehnike sečenja betona. Veoma je važno znati razliku između sečenja betona i razbijanja betona, jer te dve radnje imaju sasvim drugačije posledice, odnosno daju drugačiji rezultat. Sečenje betona predstavlja sečenje dijamantskom tehnikom koja ne izaziva krunjenje, rušenje i tome slično. Ono što odlikuje sečenje dijamantskom tehnikom je izuzetna preciznost i koristi se onda kada je potrebno izrezati pravilne oblike i očuvati površinu ravnom i netaknutom, sem na onom mestu koje se tretira. Razbijanje betona predstavlja grublju radnju koja rezultuje nepravilnim, nepreciznim oblicima, dok sečenje betona predstavlja finiju radnju čiji je rezultat precizno izrezan željeni oblik. Sečenje je moguće obaviti horizontalno, vertikalno, na kosinama i u potpunosti prema Vašim zamislima i potrebama. Ukoliko Vam je potrebno sečenje otvora za vrata, prozore, kao i proširenje vrata, prozora ili ulaza, zatim sečenje otvora za liftove ili stepenište, sečenje otvora na plafonima, sečenje ulaza za garažu, sečenje mostova, stubova, greba, ploča, i tome slično, onda je usluga sečenja prilagođenog Vašim potrebama ono što tražite, a to može biti sečenje dijamantskim diskovima ili sečenje dijamantskom sajlom, u zavisnosti od toga šta je potrebno modifikovati. Sečenje dijamantskom tehnikom se odvija pomoću mašina sa elektro, pneumatskim, hidro agregatima koje pokreću dijamantske diskove, a koji seku beton i ostale delove građevinske konstrukcije. Dijamantski diskovi koji se koriste za sečenje betona su kružnog oblika i mogu biti različitih dimenzija i vrsta koje se prilagođavaju nameni, kao i materijalu koji se seče – asfalt, beton, blok, i tome slično. Pored dijamantskih diskova, za sečenje betonske građe koristi se i dijamantska sajla koja je sačinjena od čelika i dijamantskih elemenata, i koja se najčešće primenjuje kada je potrebno iseći debelu betonsku građu. U zavisnosti od toga šta je potrebno tretirati i šta se želi postići, koriste se testere sa specifičnim namenama, a to su: benzinska ručna testera, električna ručna testera, električna zidna testera, hidraulična zidna testera, testere za sečenje podova i pneumatska ručna testera. Još jedna od veoma bitnih stavki u pojašnjenju procesa dijamantskog sečenja koju treba spomenuti jeste upotreba vode. Vodu je neophodno koristiti pri dijamantskom sečenju iz razloga što voda rashlađuje elemente za sečenje, kako ne bi došlo do pregrevanja. Pored rashlađivanja, voda ima funkciju i da spreči prekomernu količinu prašenja. U slučaju da se proces sečenja izvodi na mestima gde voda može napraviti problem, kao što je, na primer, natapanje poda, majstori koji izvode radove su obavezni da se pobrinu za podne obloge i da koriste usisivač za vodu. Budući da se radi o jednom od najtežih građevinskih materijala, za njegovo pravilno i precizno sečenje i zadovoljavajuć ishod čitavog procesa neophodno je, pre svega, ispuniti dva kriterijuma – da mašine, odnosno alat kojim se radi ispunjava savremene standarde kvaliteta, i drugo, a ne i manje bitno – da ljudi koji upravljaju tim mašinama i alatom budu stručnjaci u svojoj oblasti. Naš tim okuplja majstore svog zanata, ljude u čiju se obučenost i stručnost ulaže, čime se poboljšava čitav proces rada i performansa koja se pruža korisnicima podiže na viši nivo. Dugogodišnje iskustvo zaposlenih, znanje, trud i posvećenost koja se pridaje svakom projektu rezultuju maksimalno stručno obavljenim poslom i zadovoljnim klijentima. Pored ljudskih resursa, ulaže se, naravno, i u tehničke resurse. Svaka ozbiljna firma pre svega, mora imati kvalitetan alat kako bi posao bio obavljen na vrhunskom nivou. U skladu s tim, naši majstori rade na najsavremenijim mašinama i sa adekvatnim alatima koji su im potrebni za dobro obavljen posao i uspešno realizovan projekat.

Preporučujemo da pročitate naš savet o bušenju i sečenju betona na sajtu firme DAIBAU SISTEM D.O.O .© 2021 Dijamant Rez. All Rights Reserved. Powered by IT LOGISTIC